HYPOTÉKY
ÚVĚRY
REALITY
REKLAMA NA AC SPARTA

HYPOTÉKY
ÚVĚRY
REALITY
REKLAMA NA AC SPARTA PRAHA

Ochrana osobních údajů


ABCD Finance s.r.o. (dále jen společnost), neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne společnosti data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy osoba dobrovolně vloží tato data do formulářů stránek, nebo sdělí osobně, za účelem využívání služeb společnosti či za účelem kontaktování společnosti. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy služba vyžádaná klientem bude zajišťována třetí stranou spolupracující se společností (advokátní úschova, producenti poptávaných produktů úvěrových, pojistných apod.).


Veškerá získaná osobní a citlivá data jsou u nás uchovávána a zpracovávána dle regulí GDPR a souvisejících zákonů.


Klient má kdykoli právo požádat o výmaz získaných dat a informací, nebo odvolat svůj souhlas se zasíláním aktuálních informací o poptávaných produktech a službách společnosti či o její činnosti na email info@abcdfinance.cz.


Společnost si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.


Klient bere na vědomí, že společnost spolupracuje se společnostmi a partnery, které poskytují jím poptávané produkty a služby. Např. s bankami, pojišťovnami, právníky, s přímým partnerem Bonnet.cz a Chytrý Honza a.s. a tímto uděluje souhlas, že ve specifických případech souhlasí s informováním těchto partnerů s jeho osobními daty za účelem nutného vyřízení jeho poptávky: úvěru, pojištění, kupních smluv atp. Tito partneři jsou povinni dodržovat veškeré zákony o ochraně osobních dat a pravidla GDPR a jsou za správný postup uchovávání a manipulací s daty samostatně odpovědni.


Produkty

Rychlý kontakt

ABCD Finance s.r.o.
Tel: 724 308 449


info@abcdfinance.cz


Motto klientů:


"Požaduji odborníka, nejzajímavější produkty a kvalitní servis."